Kliknutím na tlačítko "Přijmout" souhlasíte s ukládáním souborů cookie do vašeho zařízení za účelem zlepšení navigace na webu, analýzy používání webu a pomoci při našich marketingových aktivitách. Další informace naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
Vědci Zjistili: Lidé, Kteří Pravidelně Čtou, Se Mají Lépe

Vědci Zjistili: Lidé, Kteří Pravidelně Čtou, Se Mají Lépe

Čtení do jisté míry "mění propojení" v mozku. Zjistěte, jak z vás může udělat lepšího člověka a zkvalitnit vám život.

Knihy jsou pro lidi prospěšné na mnoha úrovních. Mohou vám pomoci usnout, snížit stres pomocí smíchu nebo slz, poskytnout únik z reality a seznámit vás s jinými perspektivami, než jsou ty vaše. Čtení může čtenáře přenést do jiného světa a ukázat svět očima různých postav, z nichž každá je výsekem spisovatelovy reality. Cesta od spisovatelovy mysli k volnému toku knihy do čtenářovy mysli - aby si ji vyložil po svém - je krásná cesta.

Je to proto, že čtení dokáže přenastavit lidskou mysl. 

Lidé mají písemnou řeč po ruce jen asi 5 000 let, což ukazuje, že čtení není pro přežití lidského druhu nezbytné. Díky němu jsme však sociálně zdatnější a lépe rozumíme lidem kolem sebe a dokážeme lépe kráčet životem.

Zde je několik faktů, které ukazují, jak čtení ovlivňuje váš mozek a mění vás k lepšímu:

Čtení zvyšuje kognitivní inteligenci
1. Čtení zvyšuje kognitivní inteligenci

Výzkum ukázal, že čtení mění určité oblasti mozku a aktivuje jiné. Podle neurologů čtení "přenastavuje" ty oblasti mozku, které jsou zodpovědné za mluvenou řeč a vidění. Tím se zlepšuje naše kognitivní inteligence. Čtení může zlepšit fungování oblasti mozku, která filtruje obrovské množství vizuálních informací, které denně vidíme. Tento efekt lze pozorovat i u dospělých, kteří se naučili číst mnohem později v životě.

Výzkumníci z Edinburské univerzity a King's College London pětkrát testovali 1890 párů dvojčat ve věku od 7 do 16 let na čtenářské schopnosti a IQ. Zjistili, že děti s lepšími čtenářskými schopnostmi - v porovnání se svými dvojčaty - vykazovaly také vyšší verbální a neverbální kognitivní schopnosti. Autoři se domnívají, že čtení sice pomáhá lidem zapamatovat si fakta, ale zároveň jim může umožnit procvičit si abstraktní myšlení prostřednictvím procesu představování si děje knihy a vcítění se do kůže postav.

Studie Emoryho univerzity z roku 2013 ukázala, že čtení románů může změnit nastavení určitých oblastí mozku a vyvolat biologické změny, které trvají až pět dní. Účastníci studie četli román Pompeje od Roberta Harrise z roku 2003 a oblasti mozku, které byly nejaktivnější při porozumění příběhu, byly ty, které vykazovaly zvýšenou konektivitu několik následujících dní. Je však třeba poznamenat, že účinky četby nejsou trvalé, pokud nejsou často obnovovány.

Díky čtení se člověk cítí spokojenější sám se sebou a se svým životem.
2. Díky čtení se člověk cítí spokojenější sám se sebou a se svým životem

Josie Billingtonová z Liverpoolské univerzity provedla průzkum mezi 4 164 dospělými a zjistila několik zajímavých rozdílů mezi lidmi, kteří pravidelně čtou, a těmi, kteří nečtou. Čtenáři uváděli, že jsou méně stresovaní a méně depresivní, mají vyšší sebevědomí a větší schopnost vyrovnat se s problémy. V porovnání s nečtenáři měli také vyšší skóre, pokud jde o pocit blízkosti k přátelům a své komunitě, a měli větší povědomí o sociálních otázkách a kulturní rozmanitosti.

Čtení nám pomáhá pochopit, jak myslí a cítí ostatní lidé
3. Čtení nám pomáhá pochopit, jak myslí a cítí ostatní lidé

Čtení zlepšuje naši emoční inteligenci. Knihy nám umožňují mít v mysli více úhlů pohledu najednou. Člověk, který více čte, se tak dokáže lépe vcítit do svých bližních nebo zvířat, protože je schopen rychle přejít do perspektivy třetí osoby a podívat se na situaci jinýma očima.

Čtení zlepšuje naši "teorii mysli" - to, jak si myslíme, že myslí ostatní lidé, a "jak tyto stavy používáme k vysvětlení a předvídání jednání těchto jiných osob", jak uvádí Internetová encyklopedie filozofie.

Tato "intuitivní filozofie" nám umožňuje dívat se kolem sebe a mít lepší představu o tom, jak lidé kolem nás myslí a cítí. Toto pochopení může zlepšit celkovou kvalitu života člověka, protože by nám umožnilo jednat s lepším úsudkem a větším vhledem do pocitů a myšlenkového vzorce druhých.

Čtení nám pomáhá mnohem lépe se vcítit, což nám umožňuje více se sblížit s ostatními lidmi, protože nás učí chápat a přijímat jiné perspektivy. Díky těmto účinkům na mozek se zlepšuje naše výkonné fungování.

Podle metaanalýzy Raymonda A. Mara z University v Yorku může čtené vyprávění zlepšit naši "teorii mysli". Čím lépe porozumíme tomu, co se ve vyprávění odehrává, tím lépe bychom chápali lidi kolem nás a jejich jednání a záměry.

Čtení může pomoci řešit vývojové poruchy
4. Čtení může pomoci řešit vývojové poruchy

Stále častěji se ukazuje, že některé duševní poruchy vznikají v důsledku problémů v určitých mozkových obvodech. Studie Carnegie Mellon ukázala, že "100 hodin intenzivní výuky čtení zlepšilo čtenářské dovednosti dětí a také zvýšilo kvalitu... narušené bílé hmoty na normální úroveň".

Vzhledem k tomu, že čtení by mohlo zlepšit komunikaci a "propojení" mezi různými částmi mozku, Thomas Insel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví v USA, navrhl, že by tato zjištění mohla otevřít cestu k novému přístupu k léčbě duševních poruch.

Čtení popisných slov může stimulovat oblasti mozku související s různými smysly
5. Čtení popisných slov může stimulovat oblasti mozku související s různými smysly

Studie z roku 2006 publikovaná v časopise Neuroimage ukazuje, že čtení popisných slov může stimulovat oblasti mozku související s různými smysly. Slova jako "skořice", "levandule" a "mýdlo" stimulují určité oblasti mozku, které nesouvisejí se zpracováním jazyka, ale s čichem.

Pokud je písemný materiál psán smyslovým jazykem, "zdá se, že mozek příliš nerozlišuje mezi čtením o zážitku a setkáním se s ním v reálném životě; v obou případech jsou stimulovány stejné neurologické oblasti," píše Annie Murphy Paulová v deníku The New York Times s odkazem na tuto studii.

6. Čtení psaných textů a jejich poslech má na náš mozek stejný účinek

Stejný účinek na náš mozek má i čtení psaného textu a jeho poslech od někoho jiného. To se ukázalo ve společně provedeném německém a norském experimentu, kdy účastníci studie, kteří slyšeli nahlas předčítanou poezii, měli fyzické pocity.

Čtení chrání paměť
7. Čtení chrání paměť

Studie zveřejněná v Neurology, lékařském časopise Americké neurologické akademie, naznačuje, že aktivity stimulující mozek, jako je čtení, pomáhají mozku s přibývajícím věkem. Studie testovala paměť a schopnost myšlení 294 lidí každý rok po dobu přibližně šesti let před jejich smrtí, která v průměru nastala ve věku 89 let. Po smrti byl jejich mozek podroben pitvě, při níž se zjišťovaly známky demence, jako jsou léze, plaky a spleti. U těch, kteří uváděli, že se v raném i pozdním věku věnovali mentálně stimulujícím činnostem, docházelo k pomalejšímu úpadku paměti ve srovnání s těmi, kteří se této činnosti nevěnovali. U lidí, kteří byli v pozdějším věku duševně aktivní, se míra úpadku snížila o 32 % ve srovnání s lidmi, jejichž duševní aktivita byla pouze průměrná. A u lidí, kteří uváděli méně častou duševní aktivitu, klesala paměť o 48 procent rychleji než u těch, kteří svůj mozek zaměstnávali průměrně.

Poslední články

Počátky krachu
Počátky krachu
Počátky krachu – Velká bublina a její splasknutí, Roger Lowenstein
Neřečni a dělej
Neřečni a dělej
Neřečni a dělej – 7 kroků k dosažení vašich cílů