Čingischán a utváření moderního světa

Genghis Khan and the Making Of the Modern World

Jack Weatherford

No items found.
Čingischán a utváření moderního světa

4.04

na základě

67218

hodnocení na Goodreads

4.6

na základě

4348

hodnocení na Amazonu

hodnocení Čtuto

O knize

Čingischán a utváření moderního světa od Jacka Weatherforda je kniha, která vás vtáhne do světa doby, kde se historické události prolínají s neuvěřitelnou odvahou, genialitou a vůdčím talentem jednoho muže.

Tato kniha odhaluje fascinující příběh Čingischána a jeho mongolské říše, která se v průběhu dějin stala největším impériem, jaké kdy existovalo. Z odhalení jeho způsobu vlády, taktiky v boji a diplomatické dovednosti při jednáních, zjistíte, proč tento vůdce ovládl nejen svět své doby, ale také proč důsledky jeho vládnutí dnes ovlivňují celý svět.

Weatherford vám odhalí nevšední historické okolnosti, které vedly k založení mongolské říše a ukáže vám, jak Čingischán využíval své vojenské a politické schopnosti, aby ovládl obrovské území. Autentické zdroje a detaily z života Čingischána přináší knihu k životu a dokazuje, jak důležité byly jeho vůdčí schopnosti, a jak tyto schopnosti dnes ovlivňují naši moderní společnost.

Budete překvapení, jak hodnotné lekce a myšlenky může poskytnout tento neuvěřitelný muž, který se narodil jako chudý pastýř. Zjistíte, proč je Čingischán považován za jednoho z nejvlivnějších a nejprogresivnějších vůdců všech dob.

Čingischánův život a charakter byl formován drsným terénem mongolské stepi. Od chvíle, kdy přišel na svět, musel svádět urputný boj o přežití. Drsné zkušenosti, které se mu dostaly v útlém věku, využil ke sjednocení válčících kmenů ve stepi a vzbudil ve svém lidu hlubokou loajalitu. Mongolská armáda si za 25 let pod silným vedením Čingischána podmanila více zemí a lidí než Římané za více než 400 let. Jeho nejvýznamnějším zásluhou však bylo, že položil základy moderního světa spočívající ve svobodném obchodování, otevřené komunikaci, sdílení znalostí, sekulární politice, náboženském soužití, mezinárodním právu a diplomatické imunitě.

Pokud se zajímáte o dobu prvních Mongolů, o dějiny válek a vůdců, o kulturu a politiku, nebo jen hledáte inspiraci, Čingischán a utváření moderního světa je kniha pro vás. Tato kniha prokáže, že i dnes, více než osm století po Čingischánově smrti, má jeho život a způsob myšlení stále mnoho co nabídnout.

Proč knihu číst

  • Dozvíte se, jak Čingischán ovlivnil moderní svět.
  • Budete mít přehled o jeho taktikách a strategiích, které ho vedly k vítězství.
  • Dozvíte se o jeho neuvěřitelných schopnostech organizovat a spravovat armády.
  • Překvapí vás, jakým způsobem se Čingischán postavil k ženám a jaký měl vztah k rodině.
  • Zjistíte o schopnostech Čingischána sjednotit různé kmeny a vytvořit tak impérium, které přežilo po staletí.

#čtutáty z knihy

"Čingischán byl nejen vojevůdcem, ale také vizionářem, který viděl daleko za hranice svého času a kultury."
"Jeho armáda byla nejen největší, ale také nejvíce disciplinovaná a organizovaná v té době."
"Čingischánova vláda byla založena na zásadách rovnosti, spravedlnosti a svobodě, což bylo v té době naprosto neobvyklé."
"Čingischánova invaze do Evropy byla jedním z největších a nejúspěšnějších vojenských tažení v historii."
"Čingischánova kultura byla velmi pokroková a moderní, což se projevilo například v oblasti obchodu, vzdělání a zdravotnictví."

Jack Weatherford

Jack Weatherford je americký historik a spisovatel, který se specializuje na dějiny původních obyvatel Ameriky a Asie. Narodil se v roce 1946 v South Carolina a vystudoval historii na University of South Carolina. Poté získal doktorát na University of California v Berkeley.

Jeho nejznámější kniha, Čingischán a utváření moderního světa, vyšla v roce 2004 a stala se bestsellerem. V této knize se Weatherford zaměřuje na život a dědictví Čingischána, zakladatele Mongolské říše, a ukazuje, jaký vliv měl na vývoj moderního světa.

Weatherford napsal také další knihy, včetně Indian Givers: How the Indians of the Americas Transformed the World a The Secret History of the Mongol Queens: How the Daughters of Genghis Khan Rescued His Empire. Je také profesorem na Macalester College v Minnesotě.

Jack Weatherford je uznávaným historikem a spisovatelem, jeho knihy jsou čtivé a plné zajímavých faktů. Jeho práce pomáhají lépe porozumět historii a vlivu různých kultur na vývoj světa.

Klíčové myšlenky z knihy

Objevte novou interpretaci Čingischána

Na Západě považujeme vlivy řecké a římské říše za důležité pro civilizaci. Vedly k rozvoji moderního světa, jak ho známe dnes. Mongolské říši a Čingischánovi se naopak západní historici věnují jen málo. Pokud se o nich mluví, je to téměř vždy v negativním kontextu v příbězích o brutalitě a agresi.

Příběh Čingischána a jeho říše je však fascinující a zaslouží si, abychom se k němu vrátili. Je to příběh, který je třeba připomenout. V těchto kapitolách se dozvíte skutečný příběh císaře, od útrap Čingischánova dětství až po vybudování první obchodní říše, která úzce propojila evropský a asijský kontinent.

Čingischánova velká sláva začala skromnými začátky v obtížném životním prostředí.

Možná jste si mysleli, že nastávající budovatel říše Čingischán vedl od dětství privilegovaný život. Že pocházel z mocné a bohaté rodiny a mocným a bohatým také zůstal.

Nebylo tomu tak.

Čingischán se v dětství potýkal s mnoha těžkostmi. Narodil se v euroasijské stepi mezi dnešním Mongolskem a Sibiří, dostal jméno Temüdžin a vyrůstal v kočovné kultuře. Kočovné národy této oblasti se sdružovaly do kmenů a klanů na základě příbuzenských vazeb. Hlava každého klanu se nazývala chán neboli náčelník.

Byl to však nebezpečný svět. V zemi vládlo násilí. Vraždy, únosy a zotročování mezi klany byly běžné.

Temüdžin to dobře věděl. Jeho otec Yesugei unesl Temüdžinovu matku Hoelun krátce poté, co se provdala za mladého válečníka z jiného kmene, Chiledu.

Obvykle muži posílali rodičům budoucí nevěsty dary často i několik let před tím než se mohli vzít. Čingischánův otec byl příliš chudý na to, aby si takový luxus mohl dovolit, a tak Hoelun jednoduše unesl.

Hoelun v roce 1162 porodila Temüdžin daleko od své rodiny a svého domova. Brzy poté byl Yesugei zabit a kmen chlapce, jeho matku a sourozence vyhnal na smrt do stepi. Přežili jen díky svému odhodlání.

Temüdžin se nikdy formálně nevzdělával. Sám si hledal cestu v tvrdém prostředí - a to bylo kruté.

Například ještě jako dítě zabil svého staršího nevlastního bratra, aby si zajistil vládu nad jejich rodinou. Později byl Temüdžin také zajat a zotročen konkurenčním kmenem Tayichiudů. Naštěstí se mu podařilo uprchnout díky tomu, že si osedlal ukradeného koně a odjel domů.

Čingischána lze považovat za génia i oběť špinavých pomluv

Jak se tedy Temüdžin stal „Čingischánem"?

Inu, ovládl kmen a v roce 1206 řídil rozsáhlé území o velikosti dnešní západní Evropy. Vládl přibližně milionu lidí z různých kočovných kmenů. Ty nazval „Yeke Mongol Ulu_s“ neboli Velký mongolský národ.

V souladu s tímto novým pohledem na věc odmítl kmenové tituly jako Gur-chán nebo Tajang-chán. Místo toho si dal jméno Čingischán. V mongolštině chin (čin) znamená neochvějný nebo neohrožený. Právě díky perskému přepisu jeho jména ho na Západě známe jako Čingischána.

Čingischán byl technik a lidumil a jeho nadání se během čtyř desetiletí válčení ještě prohloubilo.

Učil se. Experimentoval. Přizpůsoboval se. Revidoval.

Také porušoval tradice. Například místo toho, aby poražené nepřátelské vůdce popravil, začlenil je do svého kmene. Klíčové pozice neobsazoval na základě protekce, ale dal přednost monarchii založené na schopnostech.

Zorganizoval a vycvičil armádu. Jeho vojsko se skládalo převážně z jezdců. Vojáci byli rozděleni do jednotek po deseti. Byli to zkušení jezdci, kteří stříleli šípy z koňského hřbetu. Zvládli předstíraný ústup - při němž se tvářili, že ustupují, a pak se vrátili zpět do útoku - a to se stalo jejich charakteristickým manévrem.

Navzdory všem těmto schopnostem byla historie k Čingischánovi nespravedlivá. Svou roli sehrál rasismus. Zatímco evropští panovníci jako Alexandr Veliký nebo Napoleon se dočkali umlčení své krutosti a uznání jejich úspěchů, Čingischán takové štěstí neměl. Úspěchy Mongolů byly zapomenuty a jejich údajné zločiny zveličovány.

V devatenáctém století se západní vědci pustili do „dokazování" podřadnosti asijských národů. Vymysleli termín mongoloid, který je dodnes velmi urážlivý. Byl to pokus rasově charakterizovat Mongoly jako pomalé a primitivní. Zkrátka jako barbary od přírody.

Nyní je čas na přehodnocení.

Čingischánovo panství bylo téměř neuvěřitelně rozsáhlé

Udělejme si nejprve pořádek v základních informacích. Jak velká byla Čingischánova moc? Stojí za to se nad tím pozastavit, protože rozsah jeho území je i dnes těžko uchopitelný.

Čingischán se spolu se svými syny a vnuky pustil do války v obrovském rozsahu. Za pouhých 25 let dobyla mongolská armáda více území a národů než Římané za čtyři sta let.

Řekněme to takto: na moderní mapě by jeho dobývání zahrnulo 30 zemí táhnoucích se od Středozemního moře až po Tichý oceán.

Ať už to měříte jakkoli, tedy počtem poražených národů, množstvím dobytích území či států, nebo celkovým rozsahem obsazeného území, zabral více než dvakrát tolik půdy než kdokoli jiný v dějinách.

Mongolská říše se rozkládala od tundry na Sibiři po pláně Indie, od rýžových polí ve Vietnamu po pšeničná pole v Maďarsku a od Koreje po Balkán. Žilo v ní také asi milion kočovníků a asi 15 až 20 milionů zvířat.

V době svého největšího rozkvětu se říše rozkládala na 11 až 12 milionech čtverečních mil. To je přibližně rozloha afrického kontinentu. Nebo pokud dáváte přednost severoamerickému srovnání, větší než Spojené státy, Kanada, Mexiko, Střední Amerika a Karibské ostrovy dohromady.

Ještě více zarážející je velikost mongolské armády. Tvořilo ji maximálně sto tisíc bojovníků. Na jednom místě se to může zdát hodně - je to asi jako množství diváků na velkém stadionu amerického fotbalu nebo na melbournském kriketovém hřišti -, ale oni měli na starosti obrovskou říši, nikoliv pár tribun. Je úžasné, že tak málo lidí mohlo ovládat tak velké území.

Ve skutečnosti nebyl pořádek zajištěn jen díky armádě. Nové zákony pomáhaly udržovat mír mezi etnicky různorodými kmeny, které Čingischán do své říše nastěhoval.

Čingischán vytvořil jedinečný soubor zákonů, jimiž se říše řídila

Jak tedy Čingischán udržoval pořádek a mír ve své říši? Humánní přístup, který se skrýval za jeho zákony, vás možná překvapí, zejména vzhledem k jeho dnešní pověsti brutálního vojevůdce.

Čingischánovy zákony částečně vycházely z praktik dřívějších kočovných národů. To mu však nebránilo v tom, aby se zbavil starších zvyků, které by mohly brzdit chod jeho říše.

Největší novinkou byl Velký zákon. Je to trochu nesprávný název. Nejednalo se o jediný právní předpis. Ve skutečnosti šlo o několik právních kodexů, které byly za jeho života opakovaně revidovány, zejména v posledních letech.

Pokud měly tyto zákony nějaký cíl, pak jím bylo sjednotit lidi a odstranit napětí mezi nimi. Čingischán ne vždy potlačoval místní tradice. Pokud nebyly v rozporu s Velkým zákonem, bylo vše v pořádku.

Nicméně zakázal cizoložství podle tehdejší definice (která byla, přiznejme si, podle dnešních měřítek dost široká). To znamená, že sexuální vztahy mezi ženou a blízkými příbuznými jejího manžela nebo mezi mužem a jeho služebnými, nebo dokonce mezi mužem a manželkami jiných mužů v domácnosti byly stále povoleny. Tedy pokud nedošlo k jakýmkoli následkům. Pak by to mohlo mít právní dopady.

Čingischánova touha po stabilitě a odstranění svárů je zřejmá i v dalších aspektech jeho vlády. Například krádež zvířat byla považována za hrdelní zločin. Bylo povinností vrátit ztracené zvíře jeho právoplatnému majiteli. Představte si rozsah této záslužné činnosti.

Kromě toho chán vybudoval gigantický komunikační systém, který měl říši spojit dohromady. Mezi jednotlivými stanicemi jezdili rychlí jezdci, známí jako šípoví poslové a rychlostí blesku šířili informace. Tyto stanice se nacházely ve vzdálenosti 20 mil od sebe a byly rozmístěny široko daleko.

Opravdu vám tento harmonický postoj připadá podobný onomu zatracovanému Chánovi, o kterém jste si mysleli, že ho znáte?

Čingischán prosazoval lidská práva a vzdělání

Čingischán byl navzdory předsudkům o Mongolech ve skutečnosti velmi pokrokovým vládcem a jeho potomci v této tradici rovněž pokračovali.

Chránil základní lidská práva všech svých poddaných, včetně žen.

Pravděpodobně prvním zákonem svého druhu Čingischán umožnil náboženskou svobodu. Jeho porozumění mělo praktické důvody. Na území jeho říše se nacházelo mnoho náboženství, včetně buddhismu, křesťanství a islámu. Přestože byl sám šaman, chápal, že neshody mezi náboženstvími mohou způsobit konflikty.

Chán také zakázal zotročení jakéhokoli Mongola (o ostatní národy se staral méně). Jistě si vzpomenete, že byl jako dítě zajat. Chápal, že takové jednání může být škodlivé.

Čingischán měl zajímavý, soucitný postoj k ženám. Vydával zákony proti jejich únosům, výměně nebo prodeji. Byl si vědom toho, že dokud budou moci muži ženy násilím unášet nebo prodávat, může to vést k nejrůznějším sporům mezi kmeny. Koneckonců Čingischánova vlastní matka i manželka byly uneseny ještě předtím, než se stal vládcem.

Mongolové navíc rádi podporovali intelektuální a vědeckou činnost všude kam přišli, i když sám Čingischán neuměl číst.

Tento humanismus dosáhl vrcholu za Čingischánova vnuka Kublajchána. V roce 1269 založil školu pro výuku mongolského jazyka. V roce 1271 dokonce otevřel univerzitu. Pověřil učence, aby dokumentovali aktuální dění, upravovali a přetiskovali staré texty a také spravovali archivy.

Ale tím to nekončilo. Kublajchán rozvíjel divadlo a podporoval literární umění. Na jeho dvoře se dokonce provozovaly nové formy zábavy, které spojovaly staré lidové tradice s novou dvorskou kulturou.

Přečetli jste první bezplatné kapitoly.
Chcete číst stovky knih bez omezení?
Pořiďte si členství od 49 Kč měsíčně!

Ceník

Kolekce s knihou:

Další knihy z těchto kategorií:

Vypadá to, že další knihy nejsou.